Zpět
20.06.2024, Třída Včelky

Besídka u Včeliček

Dne 11.6.2024 jsme v naší třídě Včelky uspořádali besídku, která byla zaměřena na oslavu dětské kreativity a posílení spolupráce s rodinami.

S dětmi jsme si připravily krátká vystoupení, zahrnující písničky, básničky, tanečky, které předvedly před rodiči a prarodiči. Rodiče byli aktivně zapojeni do přípravy besídky, což posílilo vzájemnou spolupráci a komunitní ducha.

Program byl navržen tak, aby děti mohly ukázat, co se během roku naučily, a aby si užily radost z vystupování. Besídka byla skvělou příležitostí k rozvoji jejich sebevědomí, týmové spolupráce a komunikace.

Všichni jsme si užili příjemné a slavnostní odpoledne plné smíchu, potlesku a společných zážitků. Děkujeme všem rodičům za jejich podporu a účast. smile