Zpět
25.11.2021, Ředitelka Školy

Oznámení

Vážení rodiče.
S lítostí Vám oznamujeme, že vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci a vydávání dalších restrikcí jsme nuceni i v letošním roce zrušit tradiční společné slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Děti o to ale nepřijdou, strom nazdobíme a společně rozsvítíme v dopoledních hodinách a bude nám i Vám svítit pro radost každý den.
Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho zdraví a aspoň trochu vánoční nálady v této nelehké době. Doufejme a držme si palce, aby toto zlé období brzy skončilo a my mohli v našich tradicích pokračovat.
Kolektiv MŠ Růžová