Zpět
21.11.2023, Ředitelka Školy

Stávka 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,

oznamuji, že zaměstnanci naší mateřské školy se s mou podporou připojí ke stávce 27. 11. 2023, pokud se  uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o všechny zaměstnance, bude mateřská škola uzavřena.

Jsme si vědomi, že některým rodičům způsobíme problémy s hlídáním dětí, ale věříme, že nás v této stávce podpoříte a pochopíte náš záměr.

Nestávkujeme ohledně zvýšení platů pedagogických pracovníků, ale jde nám o udržení kvality vzdělávání vašich dětí.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Hlavním cílem stávky je:

  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  
  • Zamezit snižování nepedagogických pracovníků – kuchařky, uklízečky – bez těchto lidí škola nemůže fungovat. Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik náročné práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce.
  • Zamezit zničujícímu úmyslu snižovat drasticky počet asistentů pedagoga pro práci s dětmi s inkluzí- což bude znamenat méně individuálního přístupu pro tyto děti.
  • Zabránit nedostatku peněz (snižování výdajů) na pomůcky, které jsou k výuce potřebné.

Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy např. zrušit odklady povinné školní docházky.

Věříme, že nás pochopíte. Všem nám jde o jedno, o naše děti a jejich budoucnost.

Mgr. Věra Richterová, ředitelka školy