Zpět
09.04.2024, Ředitelka Školy

Ke stažení

Tiskopisy ke stažení: 

Omluvenka dítěte

Odhláška dítěte z MŠ

Formulář k ZÁPISU  pro  předškolní vzdělávání během roku :

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání -  tato žádost není určena k řádnému zápisu ve dnech 2.5. až 16.5.2024

Potvrzení od lékaře pro MŠ 

Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám

Formulář k ZÁPISU  pro Individuální vzdělávání :

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte